| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy  
- | - Katalog Firm Słupsk Powiat | Katalog Firm Słupsk | Przetargi | Szukam/dam prace | Bezrobocie | Ogłoszenia | Historia Słupsk Powiat | Kultura i sztuka | Rozrywka - | -
- | - Starostwo Powiatowe Słupsk | Wyszukiwarka | Klimat | Pogoda | Słupsk Powiat w liczbach | Współpraca zagraniczna | Mapa Słupsk Powiat | Społeczność | Turystyka - | -


Słupsk Powiat Słupsk Powiat / Warunki używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej w Wielkiej Brytanii między Użytkownikiem i Słupsk Powiat On-line. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Słupsk Powiat On-line może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Słupsk Powiat On-line nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Słupsk Powiat On-line, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Słupsk Powiat On-line nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Słupsk Powiat On-line. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Słupsk Powiat On-line udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Słupsk Powiat On-line nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Słupsk Powiat On-line uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Słupsk Powiat On-line jest równoznaczne z udzieleniem Słupsk Powiat On-line nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Słupsk Powiat On-line ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Słupsk Powiat On-line w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Słupsk Powiat On-line nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Słupsk Powiat On-line uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Słupsk Powiat On-line uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button