| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy  
- | - Katalog Firm Słupsk Powiat | Katalog Firm Słupsk | Przetargi | Szukam/dam prace | Bezrobocie | Ogłoszenia | Historia Słupsk Powiat | Kultura i sztuka | Rozrywka - | -
- | - Starostwo Powiatowe Słupsk | Wyszukiwarka | Klimat | Pogoda | Słupsk Powiat w liczbach | Współpraca zagraniczna | Mapa Słupsk Powiat | Społeczność | Turystyka - | -


Słupsk Powiat Słupsk Powiat / Słupsk Powiat w liczbach / Gminy słupskiego powiatu


Gmina Damnica
Gmina Damnica położona jest w środkowej części powiatu i obejmuje obszar 168 km kw., z czego 108,48 km kw. obejmują użytki rolne, 48,88 km kw. - lasy, a pozostałe tereny zajmują powierzchnię 10,45 km kw. Gminę zamieszkuje 6 289 osób /dane z końca 2000 r./. Siedziba gminy znajduje się we wsi Damnica, położonej 16 kilometrów na północ od Słupska. Jest to gmina o charakterze typowo rolniczo - leśnym. Istnieje tu również drobny przemysł, który związany jest głównie z gospodarką żywnościową i leśną. Przez gminę przepływa rzeka, Łupawa i Chrystnica, znajduje się malownicze jezioro Dąbrówka oraz zbiornik wód podziemnych: Borówniki - Łojewo - Świtały - Wiatrowe. Terytorialnie gmina podzielona jest na 15 sołectw z siedzibami we wsiach: Bięcino, Łebień, Sąborze, Stara Dąbrowa, Strzyżyno, Zagórzyca, Domaradz, Karżniczka, Mianowice, Wielogłowy, Święcichowo, Damnica, Damno, Dąbrówka, Bobrowniki.
Więcej na www.damnica.wybrzezeslowinskie.pl

Gmina Dębnica Kaszubska
Gmina Dębnica Kaszubska położona jest w południowej części powiatu i obejmuje swoim zasięgiem obszar 300 km kw., z czego 150 km kw. zajmują lasy, 128 km kw. -użytki rolne, zaś 22 km kw. zajmują inne tereny. Gminę zamieszkuje 9 472 osób. Prawie 40% obszaru gminy objęte jest ochroną przyrody i krajobrazu. Największą powierzchnię zajmuje Park Krajobrazowy "Dolina Słupi". Przez terytorium gminy przepływa rzeka Słupia i Skotawa, znajdują się ponadto sztuczne zbiorniki wodne - Krzynia i Konradowo oraz jeziora: Głębokie, Gałęzów, Dobra, Grabówek, Podwilczyn i jezioro Kunitowskie. Terytorialnie gmina podzielona jest na 20 sołectw: Borzęcino, Budowo, Dobieszewo, Dobra, Dębnica Kaszubska, Gałęzów, Gogolewko, Jawory, Kotowo, Krzywań, Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Niepoględzie, Podole Małe, Podwilczyn, Starnice, Skarszów Dolny, Skarszów Górny, Żarkowo.
Więcej na www.debnica.wybrzezeslowinskie.pl

Gmina Główczyce
Gmina Główczyce położona jest w północno wschodniej części powiatu i obejmuje zasięgiem obszar 323,81 km kw., z czego 186, 31 kmkw. stanowią użytki rolne, 91,14 km kw. lasy, pozostałe tereny zajmują 46,36 km kw. Liczba mieszkańców sięga 10 000. Wschodnią granicę stanowi rzeka Łeba, północną jezioro Łebsko. Przez teren gminy przepływa rzeka Łupawa. Jest to największa w powiecie gmina o silnych tradycjach kaszubskich. Jeszcze w 1828 r. dwie trzecie mieszkańców Główczyc posługiwało się mową kaszubską. Było tu obok Cecenowa, serce Kaszubszczyzny. Gmina posiada szczególne walory przyrodnicze i turystyczne. Administracyjnie podzielona jest na 26 sołectw: Będziechowo, Cecenowo, Ciemino, Choćmirówko, Dargoleza, Drzeżewo, Główczyce, Gorzysław, Górzyno, Izbica, Klęcino, Pobłocie, Podole Wielkie, Rumsko, Rzuszcze, Siodłonie, Skórzyno, Stwięcino, Szelewo, Szczypkowice, Warblino, Wolinia, Wykosowo, Wielka Wieś, Żoruchowo.
Więcej na www.glowczyce.wybrzezeslowinskie.pl

Gmina Kępice
Gmina Kępice obejmuje obszar 293,43 km kw., z czego 173,64 km kw. zajmują lasy, 92,43 km kw. użytki rolne, zaś pozostałe tereny - 27,36 km kw. Liczba mieszkańców gminy sięga 10 000. Gmina położona jest w południowej części powiatu słupskiego, posiada charakter leśno-rolniczy. Miasto Kępice położone jest w dolinie rzeki Wieprzy i jest drugim, co do wielkości miastem w powiecie powstałym w 1868 roku z chwilą uruchomienia tu fabryki papieru i celulozy oraz wybudowaniem linii kolejowej na trasie Słupsk - Korzybie - Szczecinek. Prawa miejskie Kępice otrzymały w 1960 roku. Gmina posiada walory turystyczne - atutem są lasy i przepiękne jeziora: Obłęże, Korzybie, Przyjezierze, Lipnik, Mzdówko. Liczne zabytki architektury: kościoły, pałace i dwory rozsiane są na całym obszarze gminy - najcenniejszą perełkę stanowi zespół pałacowe - parkowy w Warcinie ze słynną "Aleją Lipową" związany historycznie z postacią Kanclerza Prus Otto Bismarckiem. Gmina administracyjnie podzielona jest na 15 sołectw: Barcino, Barwino, Biesowice, Bronowo, Darnowo, Korzybie, Mzdowo, Obłęże, Osowo, Płocko, Podgóry, Przytocko, Pustowo, Warcino, Zelice.
Więcej na www.kepice.wybrzezeslowinskie.pl

Gmina Kobylnica
Gmina Kobylnica obejmuje obszar 244,85 km kw., z czego 150,06 km kw. stanowią użytki rolne, 74,94 km kw. - lasy, pozostałe tereny - 19,85 km kw. Liczba mieszkańców w gminie wynosi 9 666. Siedzibą gminy jest, leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie Słupska, wieś Kobylnica. Bliskości znaczącej aglomeracji miejskiej wpływa bardzo korzystnie na sytuację gospodarczą gminy i jej mieszkańców. Poza miastem lokowane są małe i średnie zakłady pracy, warsztaty usługowe i rzemieślnicze. Przez teren gminy przepływa największa w powiecie rzeka Słupia. Administracyjnie gmina podzielona jest na 25 sołectw: Bolesławice, Bzowo-Kczewo, Kobylnica, Komiłowo, Komorczyn, Kończewo, Kuleszewo, Kruszyna, Kwakowo, Lubuń, Lulemino - Maszkowo, Łosino - Zajączkowo, Płaszewo, Reblino, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Sierakowo, Sycewice, Ścięgnica, Widzino, Wrząca, Zagórki, Zbyszewo, Zębowo Żelkówko, Żelki.
Więcej na www.kobylnica.slupsk.edu.pl

Gmina Potęgowo
Gmina Potęgowo znajduje się w południowo-wschodniej części powiatu i obejmuje obszar 227,92 km kw., z czego 150 km kw. zajmuj ą użytki rolne, 60 km kw. lasy, pozostałe tereny 17,92 km kw. Liczba mieszkańców sięga 7 331 osób. Jest to gmina o charakterze typowo rolniczym. Wieś Potęgowo była w przeszłości folwarkiem Darżyna. Dużą atrakcję turystyczną gminy stanowią liczne stanowiska archeologiczne /jest ich ponad 500, z czego najcenniejsze jest cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Głuszynie/. Przez teren gminy przepływa rzeka Łupawa, która wraz z dopływem Łupawką stanowi atrakcję tury styczną dla kajakarzy. Administracyjnie gmina podzielonajest na 24 sołectwa: Chlewnica, Czerwienieć, Darżynko, Darżyno, Dąbrówno,Głuszyno, Głuszynko, Grapice, Karżnica, Łupawa, Malczkowo, Nieckowa, Nowa Dąbrowa, Nowe Skórowo, Potęgowo, Radosław, Runowo, Rzechcino, Żochowo, Żychlin, Wieliszewo, Warcimino, Skórowo.
Więcej na www.potegowo.wybrzezeslowinskie.pl

Gmina Słupsk
Gmina Słupsk obejmuje powierzchnię 260,58 km kw., z czego 145,59 km kw. to użytki rolne, 75,76 km kw. - lasy, zaś 39,23 km kw. zajmują pozostałe tereny. Liczba mieszkańców wynosi 13 165 osób. Jest to jedna z większych gmin w powiecie, położona w odległości 10km od morza i otaczająca półkolem miasto Słupsk. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Przez gminę przepływa rzeka Słupia z dopływem Moszczeniczką. Gmina ma duże walory turystyczne, na jej terenie znajduje się zabytkowa wieś Swołowo uznana za Europejską Wieś Dziedzictwa Kulturowego i stolicę "Krainy w Kratę", która w znacznej części leży na obszarze gminy Słupsk.
Gmina podzielona jest na 29 sołectw: Bierkowo, Bukówka, Bydlino, BruskowoWielkie, Bruskowo Małe, Gać, Redęcin, Gałęzinowo, Grąsino, Jezierzyce, Głobino, Karzcino, Krępa Słupska, Krzemienica, Rogawica, Kusowo, Lubuczewo, Kusowo - osiedle, Wieszyno, Siemianice, Swochowo, Niewiarowo, Stanięcino, Strzelino, Strzelinko, Swołowo, Warblewo, Warblewko, Wiklino, Lękwica, Wielichowo, Włynkowo, Włynkówko, Wrzeście, Kępno, Jezierzyce - osiedle, Redzikowo - osiedle.
Więcej na www.gmina.slupsk.edu.pl

Gmina Smołdzino
Gmina Smołdzino położona jest w północnej części powiatu między dwoma malowniczymi jeziorami Łebsko i Gardna. Obejmuje obszar 257,24 km kw., z czego 76,20 km kw. zajmuj ą użytki rolne, 65,12 km kw. lasy, zaś pozostałe tereny - 115,92 km kw. Gminę zamieszkuje 3 733 osób. Z racji nadmorskiego położenia i walorów krajobrazowych jest to jedna z bardziej atrakcyjnych gmin powiatu zwana perełką turystyczną. Obszar gminy w znacznej części zajmuje, jeden z najpiękniejszych w kraju, Słowiński Park Narodowy. Przez obszar gminy przepływa rzeka Łeba i Łupawa, które zasilają wspomniane już przymorskie jeziora Gardno i Łebsko. Na terenie gminy znajdują się liczne przykłady zabytkowej architektury /kościoły, dwory/ oraz budownictwa ludowego /najciekawsze chałupy szachulcowe zrekonstruowane zostały w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach/. Atrakcją turystyczną gminy są, unikatowe na skalę światową, ruchome wydmy. Gmina administracyjnie podzielona jest na 16 sołectw: Czhichy, Czysta, Bukowa, Gardna Mała, Gardna Wielka, Łokciowe, Kluki, Smołdzino, Siecie, Retowo, Stojcino, Witkowo, Wierzchocino, Smołdziński Las, Żelazo, Komnino.
Więcej na www.smoldzino.wybrzezeslowinskie.pl

Gmina Ustka
Gmina Ustka położona jest w północnej, nadmorskiej części powiatu, na zachód od jeziora Gardno i obejmuje obszar 218,10 km kw., z czego 117,44 km kw. przypada na użytki rolne, 67,23 km kw. zajmują lasy, zaś pozostałe tereny 33,43 kmkw. Gminę zamieszkuje 7 476 osób. Ze względu na walory krajobrazowe należy do jednej z atrakcyjniejszych gmin w powiecie o charakterze turystycznym. W znacznej części tereny znajdujące się w granicach gminy maj ą bezpośredni dostęp do morza. Sprzyja to rozwojowi turystyki, tym bardziej, że plaże w powiecie słupskim należą do najczystszych w kraju. W części wschodniej gminy największym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Gardno, w zachodniej Jezioro Modła. Oba jeziora połączone są kanałami z morzem. Najpiękniejszą i najstarszą zarazem miejscowością letniskową w gminie są Rowy - stara wieś rybacka. Jak głosi legenda założyli ją rozbitkowie z Wolina uciekający przed napaścią duńskich Wikingów. Gmina posiada liczne zabytki XVII i XVIII-wiecznej architektury rozsiane po wsiach kościoły, dwory i pałace. Administracyjnie gmina podzielona jest na 18 sołectw: Charnowo, Dębina, Duninowo, Gąbino, Grabno, Zimowiska, Lędowo, Możdżanowo, Machowino, Machowinko, Niestkowo, Objazda, Przewłoka, Pęplino, Rowy, Starkowo, Wodnica, Wytowno, Zaleskie.
Więcej na www.ustkagmina.slupsk.edu.pl

Miasto Ustka
Miasto Ustka obejmuje obszar 10,14 km kw., z czego 4,86 zajmują lasy, 1,54 km kw. - użytki rolne, zaś pozostałe tereny - 3,74 km kw. Liczba ludności sięga 17200 mieszkańców. Miasto położone jest bezpośrednio nad morzem i jest miejscem ujścia rzeki Słupi. Ustka to znany i ceniony od lat ośrodek uzdrowiskowy i wczasowo - turystyczny. Od 1997 roku Ustka pretenduje do tytułu letniej stolicy Polski. Ustka jest największym miastem, a zarazem portem w powiecie słupskim, prawa miejskie otrzymała w 1935 roku. Znajduje się tu najładniejsza na Wybrzeżu Środkowym promenada z centrum handlowy i kulturalnym. W sezonie letnim miasto oblegane jest przez kuracjuszy i wczasowiczów z Polski i zagranicy. Poza walorami krajobrazowymi miasto może poszczycić się interesującymi obiektami zabytkowej architektury, między innymi latarnią morską oraz gotyckim kościołem.
Więcej na www.ustka.slupsk.edu.plGry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button