| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy Słupsk Powiat On-line Powiatowy Portal Internetowy  
- | - Katalog Firm Słupsk Powiat | Katalog Firm Słupsk | Przetargi | Szukam/dam prace | Bezrobocie | Ogłoszenia | Historia Słupsk Powiat | Kultura i sztuka | Rozrywka - | -
- | - Starostwo Powiatowe Słupsk | Wyszukiwarka | Klimat | Pogoda | Słupsk Powiat w liczbach | Współpraca zagraniczna | Mapa Słupsk Powiat | Społeczność | Turystyka - | -


Słupsk Powiat Słupsk Powiat / Słupsk Powiat w liczbach


Powiat słupski jest jednym z 19 powiatów województwa pomorskiego obejmującym zasięgiem obszar 2304 km kw. , co stanowi blisko 13% powierzchni całego województwa. Stolica powiatu mieści się w położonym nad rzeką Słupią urokliwym mieście Słupsku.

Powiat słupski położony jest na środkowym Wybrzeżu, od północy granicę stanowi 57 kilometrowy odcinek wybrzeża Bałtyku, od zachodu graniczy z powiatem sławieńskim, na południu z powiatem bytowskim, zaś na wschodzie z powiatem lęborskim. Największymi rzekami przepływającymi przez ziemię słupską są: Słupia i Wieprza, obie wpływające do Bałtyku oraz Łupawa wpadająca do jeziora Gardno. Największym jeziorem w powiecie jest jezioro Łebsko. Łącznie na ziemi słupskiej znajdują się 82 jeziora, które zajmują powierzchnię 8,5 tyś. hektarów. Niewątpliwym walorem krajobrazowym powiatu słupskiego jest Słowiński Park Narodowy, położony w północnej części na Mierzei Łebskiej oraz Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" biegnący wzdłuż wspomnianej rzeki. /Słowiński Park Narodowy z unikalnymi ruchomymi wydmami uznany został przez UNESCO w 1977 roku za światowy Rezerwat Biosfery/.

Rzeźba terenu w powiecie jest urozmaicona, w krajobrazie dominują pola i lasy /l 156, 05 km kw. to użytki rolne; 811,57 km kw. to lasy/. Obok rolnictwa podstawą gospodarki jest przemysł drzewny, obuwniczy, metalowy, spożywczy, motoryzacyjny, stoczniowy oraz wyroby z tworzyw sztucznych.

W powiecie przyjęto i wypromowano dwa tzw. turystyczne produkty markowe o znaczeniu europejskim: "Szlak elektrowni wodnych w Europie" oraz "Krainę w Kratę", którego stolicą jest pomorska wieś dziedzictwa kulturowego - Swołowo /gm. Słupsk/.
Przez nadmorskie gminy biegnie, atrakcyjna dla rowerzystów, blisko 40 kilometrowa "rowerostrada" - tzw. "Szlak zwiniętych torów".

W wielu wsiach spotkać można przepiękne zabytkowe kościoły, dawne pałace i dwory, którym coraz częściej przywraca się ich minioną świetność. Dzieje tych ziem są bardzo interesujące, a nade wszystko złożone, ich poznanie to fascynująca podróż w przeszłość, która pozwala na pełniejsze zrozumienie tkwiących głęboko tradycji. Walory przyrodnicze i historyczne powiatu słupskiego są dziś wielką szansą rozwoju dla całego regionu i jego mieszkańców.

Społeczność powiatu słupskiego liczy 95 tyś. osób, z czego zdecydowana większość, bo 78,4 tyś. osiedlona jest we wsiach i tylko 21,6 tyś. osób to mieszkańcy miast.

Administracyjnie powiat podzielony jest na 10 jednostek administracyjnych obejmujących: miasto Ustkę, miasto i gminę Kępice, oraz gminy: Damnicę, Dębnicę Kaszubską, Główczyce, Kobylnicę, Potęgowo, Smołdzino, Słupsk oraz Ustkę. W poszczególnych gminach władza wykonawcza spoczywa w rękach wójtów, /jeśli siedzibą gminy jest wieś/ oraz burmistrzów, /gdy siedzibą gminy jest miasto/. Burmistrzowie i wójtowie, zgodnie z nową ordynacją wyborczą z 2002 roku, wybierani są na okres czteroletniej kadencji w wyborach bezpośrednich przez uprawnionych do głosowania mieszkańców danej gminy. Na czele gminy stoi Rada Gminy, w której zasiadaj ą radni wybrani przez społeczność lokalną. W zależności od wielkości gminy powoływanych jest 15, 21 lub więcej radnych. Rada Gminy ma bezpośredni wpływ na kierunek działań, plany i budżet gminny.
Najwyższą władzą powiatu jest Rada Powiatu, w której zasiadają przedstawiciele wszystkich gmin. Radni powiatowi wybierani są na okres czteroletniej kadencji w wyborach powszechnych i bezpośrednich. W powiecie słupskim jest 21 radnych powiatowych. Na czele Zarządu Powiatu stoi Starosta, powoływany na wniosek radnych powiatowych na okres czterech lat. Do głównych zadań i kompetencji powiatu należy nadzór nad szkolnictwem stopnia średniego, służbą zdrowia, drogami i komunikacją powiatową oraz nadzór nad sprawami budowlanymi.
Gminy pozostające w granicach powiatu słupskiego są samodzielnymi jednostkami samorządu terytorialnego obejmującymi w swych kompetencjach podstawowy zakres zadań.

Więcej informacji:
demografia
przyroda
obszary chronione
historia powiatu
gospodarka i biznes
gminy słupskiego powiatu
współpraca zagraniczna
kultura i sztuka
społecznośćGry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button